Министарство културе је упутило писмо - позив установама културе, чији је оснивач Република да учине видљивијом своју дигиталну комуникацију.
„У временима дигиталне трансформације целог друштва коју је додатно убрзала пандемија и немогућност путовања и контакта, комуникација са публиком, медијима и осталим установама културе путем друштвених мрежа и интернет портала има све већи значај. Зато је потребно да све установе културе у Србији, како оне којима је оснивач Република тако и библиотеке, позоришта, музеји, галерије и фестивали чији су оснивачи АП Војводина, као и градови и општине у Србији учине видљивијом своју дигиталну комуникацију”,  навела је у писму министарка Гојковић.
Министарство је упутило позив установама културе да своје интернет портале учине што ефикаснијим и садржајнијим као и да, оне које то немају, отворе профиле на најзначајнијим друштвеним мрежама и платформама: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn i Youtube.