У ФОКУСУ

ново - internet.edu.rs

153-mrezni-sistemi-biblioteka

ново - internet.co.rs

МЕДИЈИ О НАМА

интерет портал

   

Е- ТЕАТАР

ИНТЕРНЕТ ПРИЈАТЕЉИ

 

Наши блогери

Пратите нас

СЕДИШТЕ

 
Име организације:

Матични број:      17285254 

ПИБ:                     101956387

 Шифра делатности: 9499

EuropeAid ID- RS-2012-BYH-0708162839

Седиште:14 249 ЉИГ,  

Св. ДЕСПОТА СТЕФАНА Б.Б.   (Партизанска б.б.)

е-пошта     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Канцеларије од оснивања :

 

- МОТЕЛ Љиг, канц,бр1.

- Карађорђева 7 ( Луке Спасокевића 7),Љиг

- ТЕЛЕколиба, Моравци - Дом културе, Моравци

- ТЕЛЕколиба, Белановица, Канц. зем. задруге, Белановица

- Канеларија БЕОГРАД, Студентски трг 19.

- ИНтернет клуб, Дом културе, Карађорђева 9.

- ИНтернет клуб, сувенирница, Карађорђева 9.

- Главна канеларија БЕОГРАД, Кнеза Милоша 78.

ИНтернет клуб - Светог деспота Стефана б.б.

 

 

На Интернету:

https://интернет.орг.срб - https://www.internet.org.rs

https://интернет.обр.срб - https://www.internet.edu.rs

https://интернет.пр.срб + https://www.internet.co.rs/