У ФОКУСУ

ново - internet.edu.rs

153-mrezni-sistemi-biblioteka

ново - internet.co.rs

МЕДИЈИ О НАМА

интерет портал

   

Е- ТЕАТАР

ИНТЕРНЕТ ПРИЈАТЕЉИ

 

Наши блогери

Пратите нас

АКТИВНОСТИ

 БАМ - Библиотеке, архиви, музеји

Сектор води: Мирко С.Марковић, библиотекар саветник

     БИБЛИОТЕКЕ НАШЕГ ОКРУЖЕЊА  - ПРВА БИБЛИОТЕЧКА ВИРТУЕЛНА МРЕЖА СРБИЈЕ

     ББС - Библиотечки Билтен Србије

     BIBLIOTECA FUTURA -  РЕГИОНАЛНА МРЕЖА БИБЛИОТЕКА EX YU ПРОСТОРА

     ИНСТРУКТИВНИ СЕМИНАРИ  - БИБЛИОТЕКА НАШЕГ ОКРУЖЕЊА

 

 

 НАУКА и ОБРАЗОВАЊЕ

сектор води  - Др. Адам Софронијевић

  1.  on line - www.internet.edu.rs     www.biblioteke.edu.rs

  2. Сарадња на Имплеметацији ИТ знања у Дигиталну агенду Србије до 2020.

    Потписани ПРОТОКОЛИ са Билиотеком града Београда и Универзитетском библиотеком "Светозар Марковић", Београд.

  3. СЕМИНАРИ, ИНСТРУКТИВНЕ ОБУКЕ и ТРЕНИНЗИ

 

 ТУРАЛ - рурални развој и туризам

 сектор води  - ДраганСајић, регистровани пољопривредник

   СЕОСКИ ТУРИЗАМ СРБИЈЕ

   ИНтернет Клуб је 2004.г .поставио прву презентацијау сеоског туризма  selo.co.yu-   која је пројектована као база података укупне сеоске туристичке понуде Србије.

   ПОШАЉИ СМС и ПРОДАЈ КРОМПИР

   Пројекат „Подршка руралном развоју кроз СМС аукцију” НВО „Интернет клуб” из Љига и  крагујевачког „ГМ Консалтинга” у финалу такмичења Светске банке у Вашингтону
 
 
   Самофинасирајући пројекат израде платформе за представљање сеоских средина на глобалној межи на примеру села Горњи Мушић gornjimusic.rs -   руралног промотивног центра avlija.rs  општина Мионица, Колубарски округ.