У ФОКУСУ

ново - internet.edu.rs

153-mrezni-sistemi-biblioteka

ново - internet.co.rs

МЕДИЈИ О НАМА

интерет портал

   

Е- ТЕАТАР

ИНТЕРНЕТ ПРИЈАТЕЉИ

 

Наши блогери

Пратите нас

Обавезна пријава адресе е-поште у АПР-у

Изменама Закона о привредним друштвима уведена је обавеза регистрације електронске адресе за пријем е-поште, како би Агенција за привредне регистре предузећима могла да шаље решење о регистрацији у облику електронског документа. До сада су привредна друштва у АПР-у могла бесплатно да региструју адресу своје е-поште, али убудуће је то обавеза.

Наиме, члан 21. замењен је чланом 14. Закона о привредним друштвима, којим је прописано да је привредно друштво дужно да има адресу за пријем електронске поште. Ова обавеза проистиче из законских одредби којима се уређује електронска регистрација, као и достављање електронског документа, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
Управо новоустановљена обавеза регистрације адресе е-поште у АПР-у поставила је и питање на ком домену, као привредно друштво, имате адресу е-поште, ДЕТАЉНИЈЕ...