У ФОКУСУ

ново - internet.edu.rs

153-mrezni-sistemi-biblioteka

ново - internet.co.rs

МЕДИЈИ О НАМА

интерет портал

   

Е- ТЕАТАР

ИНТЕРНЕТ ПРИЈАТЕЉИ

 

Наши блогери

Пратите нас

Позив на сарадњу

Најављује расписивање позива за пријаву партнерских институција и упис прве генерације полазника јесењег семестра 2017. године.

Позив ће бити отворен за све библиотеке, архиве и музеје на територији Републике Србије од 15. јула 2017. године након објављивања на Интернет презентацијама Интернет клуба Љиг – дигитализација.срб (www.digitalizacija.rs) – интернет.обр.срб (www.internet.edu.rs) - интернет.орг.срб (www.internet.org.rs). Заинтересоване институције би требало да путем пријавног писма покажу спремност да омогуће да најмање један њихов запослени похађа програм менторске обуке Академије за дигитализацију током јесењег семестра 2017. године у оквиру пројекта ''Академија за дигитализацију'' који је подржало Министарство културе и иформисања Владе Републике Србије.

Пожељно је и да институција искаже спремност да се менторска обука делом одвија и на основу материјала из фонда инстиуција који ће након обраде од стране полазника Академије – запосленог инстиуције, а под надзором стручњка ментора Академије бити предата у јавни домен, а копије уступљене институцији на даље слободно коришћење.

Детаљи кликом на лого пројекта.

Услови за пратнерске институције

-          Да је регистрована као библиотека, архив или музеј уз одговарајућу шифру претежне делатности. Предност приликом избора партнерских иснтитуција имаће оне у којима послови на дигитализацији културног наслеђа нису започети или се одвијају у нижем нивоу сложености.

-          Партнерска институција треба да искаже спремонст да омогући да најмање један запослени у радно време похађа програме Академије за дигиталиазцију. Предност приликом одабира ће имати оне институције које омогуће похађање програма за више запослених.

- Партнерска институција треба да искаже спремонст да омогући да се током програма менторског рада Академије овај рад одвија и на основу материјала из фонда институције који ће по обради бити предати у јавни домен у оквиру једног од постојећих стистема за претрагу и приказ напредних дигитализованих садржаја у слободном приступу једног од партнера Интерент клуба Љиг и  Министарства за културу и информисање Владе републике Србије, док ће институција добити копије дигиталних фајлова насталих на основу материјала из фонда институције на даљу слободну употребу

Услови за полазнике Академије

- Потребно је да полазник или полазница имају положен државни (стручни) испит у области деловања библиотека, архива и музеја.

- Потребно је да полазник или полазница буду у сарадничком односу са партнерском институцијом Академије, односно да буду запослени на неодређено или одређен време, по уговору о делу, ауторском уговору или уговору о привремено-повременим пословима или по уговору о волонтирању уз посебно пропратно писмо партнерске инстиуције које објашњава однос полазника и инстиуције.

-  Потребно је да полазник или полазница владају основама рада са информационим и комуникационим технологијама и најмање једним страним језиком на нивоу који се захтева позитивним правним прописима за засполене у библитоекама, архивима и музејима у Републици Србији.

- Потребно је да полазник или полазница имају најмање трогодишње искуство на раду на пословима дигитализације у култури, при чему се под овим подразумевају сви послови везани за процес дигиталиазције у култури на основу дефиниција које су преовлађујуће прихваћене у међународним заједницама библиотечких, музејских и архивских радника.

- Прилиокм одабира полазника и полазница приоритет ће имати они који на основу досадашњег рада могу ефективно демонстрирати особине предузетности, лидерства или иновативности, као и могућност самосталног рада и рада у оквиру радних група и тимова.