У ФОКУСУ

ново - internet.edu.rs

153-mrezni-sistemi-biblioteka

ново - internet.co.rs

МЕДИЈИ О НАМА

интерет портал

   

Е- ТЕАТАР

ИНТЕРНЕТ ПРИЈАТЕЉИ

 

Наши блогери

Пратите нас

МАНУБАЛК 2013.

In Club

Од 3. до 6. септембра 2013. године српски тим стручњака Интернет Клуба из  пројекта МАНУБАЛК био је у радној посети центру CCL (Centre de Conversation du  Livre) у Арлу, Француска.

Интернет Клуб један је од партнера у овом пројекту који се у оквиру  дефинисаних активности бави анализом, дигитализацијом и очувањем рукописа на територији Западног Балкана.

На почетку је одржан састанак Управног одбора пројекта (Француска, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора). У радној атмосфери извршена је анализа достигнућа пројекта и учињених активности, а затим су начњени стриктни планови за активности у наредном периоду. Кључне теме састанка биле су инвентарисање и обнова рукописних колекција, презентација културног наслеђа и увид јавности у резултате рада пројекта кроз изложбе, калиграфски конкурс и рад књиговезаца.

Опис рада у наредна 3 дана следи на следећој станици, али генерално, четворочлани МАНУБАЛК тим из Србије веома је задовољан својим уцешћем у свим сегментима рада у CCL -у. Експерти  Интернет Клуба још једном су показали да су њихова стручност и професионални капацитет у складу са свим европским нормама и да су у могућност да успешно одговоре на најразличитије професионалне изазове.

Други дан радног боравка био је подељен у два сегмента. Први је био посвећен методологији припрема за процесе дигитализације. У форми радионице - Дигитализација колекција у сврху чувања,- члановима пројекта говорио је господин Жилберт Лекуен  (Gilbert Leguen), начелник одељења за дигитализацију CCL-a. 

Након теоријског дела сви учесници имали су јединствену прилику да посете кабинете за дигитализацију рукописног материјала. Стручњаци овог одељења изашли су нам у сусрет и увели нас у најспецифичније одлике посла и ситуације са којима се сусрећу у свом професионалном раду. У паузи између дневних активности тим из Србије имао је успешан билатералан састанак са финансиским експертима пројекта. Поподне се скуп бавио дисемниацијом дигитализованих колекција. Како је МАНУБАЛК пројект упућен на Е-корпус теоријски и практични део ове радионице водила је Натали Казанова (Nathalie Casanova), менаџер Е-корпуса у оквирима француског партнера и конкретног пројекта МАНУБАЛК  (http://www.e-corpus.org/eng/cms/ecorpus_partners_sites.html).  Следила је радионица о процени конверзацијских приоритета са студијама случаја. Модератори су били угледни доктор биологије Лор Мерик (Laure MJric) и начелник одељења за рестаурацију господин Fransoa Vinur (FranHois Vinourd). Богати радни дан завршен је двосатном посетом SNCF-u (http://www.industries-culturelles-patrimoines.fr/) организацијом која се бави осмишљавањем, ширењем и реализацијом пројеката из области културе. Посебна посластица за све професионалце и људе који се баве очувањем културног наслеђа представљала је посетa CERCO-у, центру за обуку, рестаурацију и конверзацију књига (http://www.culture-13.fr/annuaire/cerco-centre-d-etudes-de-recherche-et-de-conservation-des-oeuvres.html). 

Последњи дан радног боравка у Арлу био је посвећен радионицама које су се бавиле методологијом развоја и имплементације процењених колекција. Током ове радионице учесници су били подељени у мање групе да би се и практично бавили различитим аспектима тренинга. Затим се одиграо практични рад на уносу података у Е-корпус, као и радионица о физичким одликама колекција погодних за конзервацију. Четворочлани МАНУБАЛК тим из Србије веома је задовољан својим учесћем у свим сегментима рада у CCL-у. Експерти Интернет Клуба јос једном су показали да су њихова стручност и професионални капацитет у складу са свим европским нормама и да су у могућност да успесно одговоре на најразличитије професионалне изазове. Сви чланови тима вратили су се са новим знањима, теоријским и практичним, сто је потврђено и од стране организатора који је свим експертима тима доделио сертификате којима се потврђује успесност Интернет Клуба на свим пољима обрађених области. Поподне се скуп бавио дисемниацијом дигитализованих колекција. Како је МАНУБАЛК пројект упућен на Е-корпус теоријски и практични део ове радионице водила је Натали Казанова (Nathalie Casanova), менаџер Е-корпуса у оквирима француског партнера и конкретног пројекта МАНУБАЛК (http://www.e-corpus.org/eng/cms/ecorpus_partners_sites.html).Следила је радионица о процени конверзацијских приоритета са студијама случаја.

 Svi članovi tima vratili su se sa novim znanjima, teorijskim i praktičnim, sto je potvrđeno i od strane organizatora koji je svim ekspertima tima dodelio sertifikate kojima se potvrđuje uspesnost Internet Kluba na svim poljima obrađenih oblasti.