У ФОКУСУ

ново - internet.edu.rs

153-mrezni-sistemi-biblioteka

ново - internet.co.rs

МЕДИЈИ О НАМА

интерет портал

   

Е- ТЕАТАР

ИНТЕРНЕТ ПРИЈАТЕЉИ

 

Наши блогери

Пратите нас

ОБЛАК КУЛТУРЕ СРБИЈЕ

ИНТЕРНЕТ КЛУБ , сектор за Библиотеке, Архиве и Музеје, са сектором за Науку и образовање , у Народној библиотеци Србије организовао је округли сто  ОБЛАК КУЛТУРЕ СРБИЈЕ - о потребама и могућностима  заживљавања националног CLOUD-a за  институције културе.

 ПОСЛУШАЈ  ТУМАЧЕЊЕ - ШТА ЈЕ ОБЛАК КУЛТУРЕ

Теме овог окупљања:

- CLOUD код нас доступност и могућности.
- WEB архивирање.
- CLOUD модел култура и образовање.
- Национални CLOUD културе и могућности формирања стандарда националних поддомена.
- Грађа из Србије на Cloud- платфорамама у свету.
 
Радује изузетан одзив позваних за учешће у овом дијалогу и формирању платформе са којом смо на лицу места упознали и Ивану Дедић , помоћника  министра у Сектоур за развој дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности у Министарство културе и информисања 

 

Округли сто '' Облак културе Србије'' одржан у организaцији Интернет клуба Љиг у Народној библиотеци Србије 6. децембра 2016. године окупио је представнике релевантних институција, организација, невладиног сектора и компанија и поставио у центар пажње стручне јавности питање примене метода и техника које омогућавају коришћење предности принципа Клауда - коришћења заједничке, измештене инфраструктуре и услуга за институције културе у Републици Србији.

Округлом столу присуствовали су поред организатора из Интернет клуба Љиг представници Министарства културе и информисања Владе Републике Србије, Народне библиотеке Србије, Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић'', Библиотеке ''Милутин Бојић'' из Београда, Универзитетске библиотеке из Крагујевца, Војног Архива, Библијског института Богословског факултета Унвиерзитета у Београду, Регистра националног Интернет домена Србије, компаније Алфа инжењеринг д.о.о. и компаније SOX d.o.o.

Учесници округлог стола су кроз отворену дискусију дошли до следећих закључака:

  1. Принцип Клауда, односно коришћења измештене, заједничке инфраструктуре и услуга веома је релевантан за институције културе у Републици Србији и омогућава ефикасно и рационално коришћење ресурса.
  2. Потребно је да се приликом израде стратегије развоја у области културе дефинише стратешко опредељење за примену принципа Клауда у контексту формирања националног Клауд система у области културе, који би омогућио заједничко коришћење инфраструктуре измештене из институција културе, уз поштовање принципа формирања хетерогеног Клауд система у коме би се измештање инфраструктуре географски вршило и на локације у Републици Србији и у иностранству, уз истоврмено обавезно власништво и контролу над бар једном копијом система од стране институција чији је оснивач Влада Републике Србије.
  3. Потребно је да се овако исказано стратешко опредељење конкретизује кроз документа министарстава Владе Републике Србије, пре свега Министарства културе и информисања, као и институција културе у Републици Србији
  4. Потребно је да се покрене свеобухватни процес едукације и упознавања што већег броја група заинтересованих за пословање институција културе о принципу Клауда и националном Клауд систему у култури Србије и едукације, упознавања и лобирања за коришћење овог система запослених у институцијама културе.
  5. Применом принципа Клауда, и формирањем националног Клауд система културе Србије, могуће је ускладити ниво пружања услуга у систему установа кутлуре у Републици Србији са стварним потребама корисника и надокнадити кашњења која су у неким областима, као што је Веб архивирање, драматична.
  6. Потребно је да се реализација националног Клауд система у области културе оствари кроз промишљени и добро планирани процес који ће омогућити ефикасно и рационално коришћење средстава кроз примену релевантних стандарда, пре свега у области информационих и комуникационих технологија, али и других области релевантних за дигитално пословање као што су стандарди за безбедност, законске обавезе и одредбе из домена ауторских и сродних права, скалабилност система, припрему за његово коришћење од стране иснитуција културе и довољне ресуресе, пре свега у домену људских ресурса, који ће дугорочно бити стављени на располагање за имплементацију и одржавање овог система.

Учесници округлог стола су изразили чврсто уверење да ће примена ових закључака од стране релевантних институција, организација, удружења невладиног сектора и компанија довести до значајних позитивних помака у пружању услуга у области културе у Републици Србији, пре свега постизањем веће ефикасности у коришћењу ограничених ресурса и омогућавања ефективног коришћења понуђених услуга. Ово се односи и на институције у домену коришћења услуга националног Клауд система у култури и на кориснике, како у Србији тако и међународно, у домену коришћења услуга инситуција заснованих на овом систему.