У ФОКУСУ

ново - internet.edu.rs

153-mrezni-sistemi-biblioteka

ново - internet.co.rs

МЕДИЈИ О НАМА

интерет портал

   

Е- ТЕАТАР

ИНТЕРНЕТ ПРИЈАТЕЉИ

 

Наши блогери

Пратите нас

Нови кластер и међународна мрежа ADRINETBOOK

На 44. Међународнм сајму туризма формиран је први кластер за културни туризам материјалних и нематеријалних добара. У сусрет едукацији установа културе у локалних заједница чине га Интернет клуб Србије и ТО Љиг, ТО Мионица, ТО Лајковац и ТО Лазаревац. Скуп је као глава куће седишта кластера својим присуством подржао Драган Лазаревић, председник општине Љиг. У исто време Интернет клуб приступио је пројекту, као партнер Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" у Београд, пројекту за стварање Локалне мреже Адрион колекција културне баштине. Циљ је промовисање локалних "скривених" културне ресурса баштине у Јадранско-јонском региону, унапређујући их у сврху туризма.  Kоординатор локалне мреже у Србији, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” обезбедиће заједничко промовисање културне баштине у сврху туризма; Интернет клуб ће формирањем овог јединственог кластера обезбедити дељење најбољих пракси и искустава, ради подстицања дугорочних и сарадничких пројеката дигитализације и туристичких садржаја у овој области.